Leveringsbetingelser

Leveringstillegg fra 150kr. Alle priser er inkl 15% mva. Betaling for privatpersoner fortrinnsvis kontant eller kort. Fakturagebyr kr 41,00 purregebyr kr 65,00 morarente for tiden 9,25%. Alt utstyr skal leveres tilbake i rengjort stand innen 4 dager. 

 

Rett til prisendringer forbeholdes. Send gjerne bestillingen på e-post: catering@cateringen.no eller telefon: 66992020. Bestillingen din blir da bekreftet med pris. Hastebestillinger må avtales pr telefon. Ta kontakt for firmaavtale.

Endring/Avbestilling

Frist for avbestilling og endringer er 48 timer før levering hvis ikke annet er avtalt.


Feil og mangler

Skulle det mangle noe ved din bestilling, ring snarest vår vakttelefon: 906 10 573. Feil som burde vært oppdaget og ikke har blitt ringt inn til vår vakttelefon refunderes ikke.